Select Page

Är namnet på vår restaurangfamilj, döpt efter den kreativa chef som är inspiratören till de varumärken vi representerar.

se project

Marcus Samuelsson är Creative Director för restaurangkoncepten Kitchen & Table, Eatery Social och Norda som alla är en del av

By. Marcus Samuelsson

Idag finns 23 destinationer i samtliga nordiska länder. Marcus är även etablerad i London och på Bermuda, Canada samt på flertalet destinationer runt om i USA bland annat i New York, Washington och Chicago.

Tillsammans med Nordic Choice

reducerar vi matsinn

inom hotel & restaurang.

Ny öppning för Kitchen & Table Norrmalm.

Från Östersund till New York.

Mattias Johansson, Junior of The Year.

Bli del av nordens största hotellkoncern

med goda utvecklingsmöjligheter.